30 marca 2021

Vegánstvo a životné prostredie: buďte eko!

Vegáni sa vo svojej strave vyhýbajú nielen živočíšnym produktom, ale pokiaľ je to možné, vylučujú zo svojho každodenného života všetky formy zneužívania a krutosti voči zvieratám kvôli jedlu, ošateniu alebo iným účelom. Vegáni podporujú alternatívne aktivity, ktoré sú prospešné pre zvieratá a životné prostredie.

Vegánstvo a životné prostredie

1. Záchrana zvierat

Prechodom na vegánsku stravu znižujeme dopyt po živočíšnych produktoch, čo vo výsledku znižuje počet zabitých zvierat. Okrem potravinových produktov sa vegáni vyhýbajú aj kozmetike testovanej na zvieratách a odevom z kože.

2. Životné prostredie

Výrobný proces živočíšnych produktov má negatívny vplyv na životné prostredie. Chov zvierat je toho príkladom. Zaberajú veľa miesta, ktoré sa často získava na úkor vyrúbaných stromov. Tieto činnosti ovplyvňujú prírodné prostredie a erodujú pôdu. Výrobný proces zvyčajne zvyšuje emisie skleníkových plynov. Napríklad mäso má v porovnaní s ovocím veľkú uhlíkovú stopu. Okrem toho je na výrobu mäsa potrebné obrovské množstvo vody. Produkcia mäsa znečisťuje rieky, oceány a pôdu.

3. Riešenie do budúcnosti

„Farm to fork“ je plán vyhlásený Európskou komisiou, ktorého cieľom je spopularizovať nové stravovacie návyky a povzbudiť mäsožravce, aby obmedzili mäso a prešli na viac rastlinnú stravu. Našťastie sa na trhu objavuje čoraz viac alternatív k živočíšnym produktom, ako je bezmliečny syr.

Vyskúšajte naše vegánske syry! Pozrite si našu ponuku.


Možno vás to zaujme:

Facebook Instagram