VYPLNENÍM A ODOSLANÍM FORMULÁRA NIŽŠIE SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV OBSAŽENÝCH V TOMTO FORMULÁRI UVEDENÝM SPRÁVCOM SPRÁVCA PRE SPRÁVCU SPRÁVCA KOMUNIKÁCIE.

 

PODĽA ČL. 13 ods. 1 NASTAVÍM. 2 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Z 27. APRÍLA 2016 INFORMUJEM, ŽE:

 

1) SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PPH TEMAR SP. Z O.O. SP.K. SO SÍDOM V KATOWICÁCH, PSČ 40-749 NA ul.TARTACZNA 34, INFO@TEMAR.PL;

 

2) VÁS / VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDE SPOLOČNOSŤ SPRACOVAŤ ZA ÚČELOM KOMUNIKÁCIE S VÁMI / VAMI NA ZÁKLADE ČLÁNKU 6 ods. 1 BOD A WW. PREDPISY;

 

3) POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ, JE VŠAK NUTNÉ STAŤ SA KONTAKTOM;

 

4) VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ UCHOVÁVANÉ AŽ DO ODVOLANIA SÚHLASU NA ICH SPRACOVANIE;

 

5) MÁTE PRÁVO NA PRÍSTUP K SVOJIM ÚDAJOM A PRÁVO NA OPRAVU, VYMAZANIE, OBMEDZENIE SPRACOVANIA, PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV, PRÁVO NA NÁMIETKU, PRÁVO NA NÁMIETKU AKÝKOĽVEK OBJEKTÍVNY SÚHLAS PRED ODVOLANÍM;

 

6) MÁTE PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZORNÝ ORGÁN, AK UZNÁTE, ŽE SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 2016;

Facebook Instagram