AUTOMATICKY ZBERANÉ ÚDAJE

PODĽA PRAXE VÄČŠINY WEBOVÝCH STRÁNOK
UKLADÁME HTTP OTÁZKY SMEROVANÉ NA NÁŠ
SERVER. ZOBRAZENÉ ZDROJE IDENTIFIKUJÚ SA POMOCOU ADRES URL.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES ("súbory cookie")

PORTÁL NEGENERUJE COOKIES, KTORÉ SÚ ULOŽENÉ NA STRÁNKE
POUŽÍVATEĽ POUŽÍVA IBA TZV COOKIES relácií. ON NA SERVEROCH
SÚ ULOŽENÉ IP ADRESY, ÚDAJE PREHLIADAČA A OPERAČNÉHO SYSTÉMU
POUŽÍVATELIA NAVŠTÍVUJÚCI A POUŽÍVAJÚCI SYSTÉM, ALE NIE ZÁVÄZNÍ
SÚ TO POUŽÍVATELIA S TÝMITO ÚDAJMI.

Facebook Instagram