8 marca 2023

Żywność GMO: czym jest i dlaczego jest szkodliwa?

Zacznijmy od tego, czym są organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). Według WHO są to organizmy (tj. rośliny, zwierzęta lub mikroorganizmy), w których materiał genetyczny (DNA) został zmieniony w sposób, który nie występuje naturalnie w wyniku krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji. Technologię tą nazywa się  „technologią genową”, czasami także „inżynierią genetyczną”. Pozwala na przenoszenie wybranych pojedynczych genów z jednego organizmu do drugiego, także między niespokrewnionymi gatunkami. Żywność wyprodukowana z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub przy ich użyciu jest często określana skrótowo, jako GMF.

żywność GMO

Po co żywność GMO jest produkowana?

Żywność GMO jest produkowana ponieważ istnieje pewna postrzegana korzyść zarówno dla producenta, jak i konsumenta tej żywności. Według założenia miało przekładać się na produkt o niższej cenie, większych korzyściach (pod względem trwałości lub wartości odżywczej) lub obu.  Na przykład wykorzystując technologię do zapewnienia organizmom odporności na zjadanie przez owady, lub odporność na wirusy.

Czy GMO jest szkodliwa?

Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci uważają, że konwencjonalna żywność (która ma ugruntowaną historię bezpiecznej konsumpcji w historii) jest bezpieczna. Ilekroć opracowywane są nowe odmiany organizmów do celów spożywczych przy użyciu tradycyjnych metod hodowli. Istniejące przed wprowadzeniem technologii genowej, niektóre cechy organizmów mogą zostać zmienione, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Uwalnianie GMO do środowiska i wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej jest tematem debaty publicznej w wielu częściach świata. W przypadku pierwszej genetycznie zmodyfikowanej żywności wprowadzonej na rynek europejski produkty nie przyniosły widocznych bezpośrednich korzyści konsumentom. Konsumenci kwestionują zasadność ocen ryzyka, zarówno w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia konsumentów, jak i dla środowiska, koncentrując się w szczególności na skutkach długoterminowych. Inne tematy omawiane przez organizacje konsumenckie obejmowały reakcje alergiczne i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Obawy konsumentów wywołały dyskusję na temat celowości etykietowania żywności zmodyfikowanej genetycznie, umożliwiającej konsumentom świadomy wybór.[1]


Źródła:

[1] https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/food-genetically-modified


Może zainteresuje Cię także:

Facebook Instagram